Accueil > Lexique > Généralité icône de traces de pas

Lexique : Généralité

En cliquant sur un terme, vous avez non seulement accès à une illustration haute en couleur, mais aussi à sa prononciation sous forme de clip audio.
atimu
chien
epishiminishkueu
février Bulle de commentaire 2
innu-Nikamu unashinataikan
logo d'Innu Nikamu Bulle de commentaire 2
ishkuess
une fille
kanikamusht
chanteur
kanimishiht
danseurs
kukuminash
vielle femme
nipin
été
nishtu kukuminashissat
trois petites vieilles
nissi-pishimu
mai
pipun
hiver
pishimuss
décembre
shetan-pishimu
juillet
shikuan
printemps
shiship-pishimu
avril
takuatshi-pishimu
novembre
takuatshin
automne
tshishe-pishimu
janvier
uapikun-pishimu
juin
uashtessiu-pishimu
octobre
uinashku-pishimu
mars
upau-pishimu
août
ushkau-pishimu
septembre


Haut de page